........... PROJECTES REALITZATS ANY 2021 ...........

Menjador escolar

Comença el curs escolar i al menjador és un any de canvis. Després del primer trimestre es substitueix la responsable del menjador la Irene per la Janet, necessitem aires nous i noves maneres de fer. A partir del dia 14 de juny s’inicia donar esmorzar a tots els infants de primària, érem conscients que molts anaven a l’escola sense prendre res de menjar a casa seva, i tenien per endavant hores de classe fins l’hora del dinar.

S’han col·locat hules nous que permeten una millor neteja de les taules i alhora donen un ambient més alegre i acollidor.

Col·locació d’un mural de ceràmica feta pel monestir de Sant Benet de Montserrat.

Podem dir que el menjador escolar de Kithunhti es l’únic en tota la zona i que ofereix uns menús variats i equilibrats nutricionalment, amb ingredients que molts infants no poden menjar a les seves llars.

Ajuda a nens malalts

A Kithunthi hi ha quatre nens amb necessitats especials de salut.

L’Alicius i el David tenen paràlisi cerebral greu, ambdós tenen molt afectada la mobilitat, i se’ls ha facilitat una cadira de rodes.

La Puriti i l’Antony pateixen espina bífida, amb incontinència d’esfínters i com els altres dos nens necessiten bolquers.

S’ha proveït d’una màquina de molí de blat de moro pel grup de les dones de Kyeni.  El blat de moro és un aliment principal per la gent de Kithunthi i tenir una màquina com aquesta serà  de gran servei per les famílies i també pel menjador escola.

Reparació del pou d'aigua potable

fotos arregrant el pou 1

El primer projecte que es va realitzar a Kithunthi va ser la perforació del pou d’aigua potable, fer que tota la gent de Kithunthi disposés d’aquest bé tan necessari. Aquest any el pou va començar a tenir problemes, el cabal d’aigua cada cop era menys i es va comprovar que el fang havia anat tapant la sortida normal de l’aigua. Es va tallar el subministrament a les famílies, només es podia anar a buscar aigua amb bidons al kiosc.
A l’escola van tornar a necessitar bidons d’aigua pel rentat de mans dels nens. Calia de manera urgent reparar-lo per això s’havia de contractar una màquina per netejar tot el
fang i fer que l’aigua tornes a tenir la mateixa potència que a l’inici. El problema ja s’haresolt.

Beques per estudiants sense recursos

Tres estudiants es beneficien de l’ajuda de les beques per poder seguir els seus estudis
de secundaria:

Mutua Amos Lelu. S’ha incorporat aquest any al projecte
de beques estudia primer curs de secundària a l’internat
Kangundo High school.

Mery Munyiva estudia tercer curs de secundaria al
internat Imilini secondary shool de Kangundo.

Virginia Kiloko estudia quart curs de secundària al
internat Kawethei S.A de Kangundo
Ja ha acabat els estudis de secundària i ara està esperant
poder anar a la universitat.

Mobiliari escolar cursos de primaria

foto mobiliri nou aules

A tots els vuit cursos de primària s’ha facilitat mobiliari escolar bàsic, prestatges i armaris, pupitres, taula i cadira per les professores. D’aquesta manera els alumnes de l’escola primària de Kthunthi disposen ara d’aules noves i també de nou equipament. Es la unica escola en tota la zona que disposa d’aquest mobiliari.

Construcció del mòdul administratiu

foto bloc administratiu 2

Per tenir tota l’escola amb infraestructura nova, només quedava per construir el mòdul administratiu, amb els despatxos per la directora i el sotsdirector, una sala de professors, una aula polivalent (encara pendent que li donin us) i un magatzem.

La construcció va ser molt dificultosa pel gran desnivell de terreny que hi havia però al final es va aconseguir.

Construcció latrines pàrvuls

A petició de la professora dels parvulari Terry, hem construït unes latrines pels nens del parvulari i professores.

Es la única escola de la zona que te unes latrines pels més petits que no han de utilitzar les latrines dels alumnes de primària.

Facilitant llavors

El grup de dones Kanini Kaseo va rebre llavors de blat de moro per poder sembrar els seus camps.

Compra de pollets

El grup of hoope va rebre pollets per a criar-los, han rebut formació sobre com criar bé els pollets.

Nous vestits pel cor de l'església catòlica

Es van comprar vestits nous pels membres del cor de l’església catòlica, per motivar-los a seguir cantant tan be com ho fan, a tenir més autoestima i ha sentir-se més dignes. També es van aprendre el virolai per cantar-lo el dia de la inauguració de l’escola.

Inauguració molí de blat de moro

El grup de dones Kyeni , gestiona el moli de blat de moro, després de superar diferents dificultats, ara a la gent de Kithunthi ja no li cal anar al poble del costat per moldre el seu blat de moro. Era una revindicació llargament esperada.

............ DONACIONS ............

Mural de ceràmica

El Monestir de Sant Benet de Montserrat ens va fer donació d’aqueta ceràmica.
S’ha col·locat al menjador, es va crear especialment pels nens i nens de l’escola de Kithunthi.

Parvulari

La utilització de mascaretes és obligatòria a les classes.

Material escolar donat per la casa Alpino.

Un piano infantil. Material escolar donat per la casa Staedtler.

Primària

Material escolar donat per la casa Alpino per tots els cursos de primària

Material escolar donat per la casa Staedtler.

Bolígrafs donats per la casa Bic, pels nens de l’escola i grup de dones Kyeni.

Per tots els nens de l'escola

La Fundació Barça, va donar pantalonets per a tots els nens de l’escola, que van estar molt feliços i contents!

Roba pels nens i nenes mes desfavorits

Donació del grup de dones Laura Vicuña.

............ INAUGURACIÓ ESCOLA ............

Com a culminació de tot el treball fet per construir una nova escola a Kithunthi, el dia 18 de setembre 2021 ho vam celebrar amb goig i alegria, un dia que de ben segur no oblidarem mai.
Per a nosaltres va ser un repte important, però amb l’esforç, la solidaritat, i la complicitat d’entitats, i del poble de Kithunthi. HO HEM ACONSEGUIT!