Les dones de Kanini Kaseo

Un grup ja organitzat, es reuneixen cada quinze dies, s’ajuden entre elles i estan compromeses a millorar el seu futur i el de les seves families. Es van comprar vaques lleteres, cabretes i construir galliners, tenir aquest animals els ha canviat la vida

Canalització de l'aigua potable

canalitzacio 3
water
punts d'aigua

Ja arriba a l’escola, a les 3 esglésies del poble i a les famílies que ho han demanat. Es construeixen dos Kioscos per a buscar l’aigua en les zones més allunyades del poble.

Habilitació menjador

Habilitació i equipament del menjador escolar. Aprofitant una construcció de  l’escola en desús i inacabada es va habilitar aquest espai, fent el terra, posant portes i finestres, taules i bancs a mes dels utensilis necessaris per iniciar el menjador escolar proper curs. 

Tancs per l'escola de King'ong'oi

Es va proveir de 2 tancs per recollir l’aigua de la pluja a l’escola secundària de King’ong’oi.

Imatge de Santa Claudina

Es va regalar la imatge de Santa Claudina a l’església catòlica de sant Tomàs de Kithunthi.

Bancs per l'església de Sant Tomàs

Es va ajudar a comprar bancs per l’església de Sant Tomàs.