Escola nova

L’estat actual de l’escola de primària de Kithunthi es segons els arquitectes de Barcelona que s’hi van desplaçar per fer una evalució in situ de ruïna tècnica, no compleix els requisits mínims per impartir classe, es prioritari enderrocar l’escola actual i construir-ne una de nova per garantir la seguretat de nens i docents.

Close Menu