Àfrica Wendano Wa Barcelona és una associació sense afany de lucre, fundada el 29 de juliol de 2017, registrada al departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya nº 62349, per treballar i col·laborar en la millora de les condicions de vida de les persones més vulnerables.
Tot i que som una associació jove, la nostra col·laboració va començar a l’any 2015
Actualment la nostra acció es realitza al poblat de Kithunthi. Kènia

0

La nostra finalitat és:

  • Fomentar i promoure la cultura de la pau i la solidaritat entre les persones, els pobles i els països. inicialment a Kènia.
  • Desenvolupar projectes, programes, estratègies orientades a la cooperació internacional en els àmbits d’educació, salut, medi ambient.
  • Promoure i fomentar la participació activa de les dones en activitats que afavoreixen el seu propi desenvolupament el de les seves famílies i comunitats.
  • Treballar per dignificar la vida de les famílies amb menys recursos, facilitant-los eines i recursos per ser protagonistes dels seus propis canvis i avenços.
  • Promoure el voluntariat per fomentar llaços de cooperació.

La junta directiva està formada per:

Ester Serrallonga,  presidenta.
Núria Calvo, tresoresa
Regina Mbithi, secretària